Společnost REC Group s.r.o.  (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Neustálý vývoj, spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady, přiměl majitele k vytvoření holdingové struktury řízení. Z tohoto důvodu se KOVOSTEEL, s.r.o. transformoval na mateřskou společnost – REC Group s.r.o. a aktivity společnosti KOVOSTEEL v oblasti nakládání s odpady pokračovaly pod novým názvem firmy KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Skupinu REC Group s.r.o. nyní tvoří tyto společnosti (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.STEELMET, s.r.o.RPG Recycling, s.r.o.GELPO s.r.o.ASSCO, s.r.o.A-ORTO s.r.o.DZO s.r.o. a KOVOZOO Staré Město), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, tzn. jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. najdete v kraji Zlínském, Jihomoravském a v Praze.

Další aktivitou společnosti REC Group s.r.o. je ekologické vzdělání veřejnosti a to přímo ve stopách Jana Ámose Komenského – „Škola hrou“. K tomuto záměru napomáhají „atrakce“, které se nachází přímo v areálu REC Group – maják Šrotík, loď Naděje, letadlo L610, vláček STEELINKA, vyhlídkové lávky, KOVOZOO a její Porodnice, muzeum veteránů, muzeum zemědělství a nepřeberné množství exponátů průmyslové, zemědělské a hasičské techniky.

REC GROUP