Historie společnosti STEELMET, s.r.o. sahá do roku 2000, od roku 2006 začala společnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, když bylo vytvořeno prvních 5 tzv. chráněných pracovních míst. Společnost tehdy působila v jedné menší pronajaté dílně a prováděla drobné demontážní práce zejména pro společnost KOVOSTEEL, s.r.o., v rámci demontáže vysloužilých elektrospotřebičů.

Společnost STEELMET zakoupila v roce 2009 100% podíl ve společnosti MESIT recyklace, chráněná dílna a od začátku roku 2010 působí všichni zaměstnanci těchto původně dvou společností společně pod jedním názvem STEELMET, s.r.o. v nových prostorách ve Starém Městě.

V roce 2016 získala společnost STEELMET 100% obchodní podíl ve společnosti Modrý kvítek, s.r.o. a převzala tak veškeré její činnosti, zejména výrobu obalů. K 1.1.2018 společnost zaměstnává 105 zaměstnanců, z čehož je 85 se zdravotním postižením (tj. 80% podíl z celkového počtu zaměstnanců).

Společnost se od počátku specializuje na recyklaci elektroodpadu. V oboru zpracování elektroodpadu patří k jedněm z největších zpracovatelů v rámci České republiky.

V roce 2015 společnost STEELMET získala jako vůbec první společnost v ČR certifikát WEEELABEX prokazující plnění shody s nejvyššími standardy na zpracování elektroodpadu.

REC GROUP