Obchodní jméno: STEELMET, s.r.o.
Sídlo: Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
IČ: 25590511
DIČ: CZ25590511

Telefon: +420 572 419 764
e-mail: steelmet@steelmet.cz
www.steelmet.cz

Datum vzniku: 15. 2. 2000
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 115-4979220287/0100

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36486

Společnost STEELMET, s.r.o. je obchodní společností, která je na základě platného rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje pod. č. j. KUZL 73212/2009 oprávněna ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování elektroodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. všech skupin elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. s výjimkou elektrozařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu (chladicí zařízení s freonovými náplněmi) a světelných zdrojů (zářivky, výbojky). Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl chráněné dílny STEELMET, s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti.

REC GROUP