Oznamování porušení práva Unie

Společnost STEELMET, s.r.o., ve smyslu Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a  provádějícího zákona ČR č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů, vytvořila následující vnitřní oznamovací systém (VOS) a jmenovala následující příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení:

Pro podání oznámení jsou v rámci VOS tyto možnosti:

  • na e-mail: oznameni@steelmet.cz
  • telefonicky: 572 419 764
  • osobně v místě sídla Společnosti v budově administrativy v 1. patře, kancelář účetních, či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou
  • písemně na adresu STEELMET, s.r.o., Ing. Věra Špačková, Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
  • oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru Ministerstva spravedlnosti

 Jmenovaná příslušná osoba: Ing. Věra Špačková

REC GROUP