ELEKTROODPAD

Pro firmy, úřady a veškeré ostatní instituce zajišťujeme komplexní služby v oblasti zpracování elektroodpadu. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit nejenom samotné zpracování elektroodpadu vzniklého v jejich provozovnách, ale také dopravu a veškerou součinnost  při vyhotovování protokolů o likvidaci jimi vyřazovaného majetku. Samozřejmostí je, že veškerá manipulace s elektroodpadem probíhá v rámci požadavků zákona č. 185/2001 Sb. (v platném znění) a vyhlášek č. 352/2005  a č. 383/2001 Sb.

V případě likvidace větších technologických celků obsahujících elektrická a elektronické zařízení jsme schopni provést demontáž těchto zařízení přímo na místě u zákazníka.

Fyzickým osobám nabízíme rovněž možnost zajištění likvidace jejich elektroodpadu (s výjimkou chladících zařízení, tedy lednic a mražáků), který mohou přinést přímo do naší provozovny a předat jej k ekologické likvidaci.