Rok 2015 může být ve sběru spotřebičů opět rekordní

26.2.2016

Dosavadní letošní výsledky zpětného odběru v České republice nasvědčují tomu, že loňský historický rekord by mohl padnout. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo v roce 2014 necelých 30 000 tun starého elektra. Letos se stejnémnožství – přesněji 29 734 tun – podařilo vysbírat už do konce října. Pro porovnání – za stejné období loňského roku to bylo 25 031 tun.

Chladicích zařízení se za letošní leden až říjen podařilo předat k recyklaci 13 450 tun, velkých spotřebičů 10 981 tun. V loňském roce to bylo 12 097 a 8 207 tun.

Přibylo i vysbíraných malých spotřebičů. Za první tři čtvrtletí 2015 jich obyvatelé České republiky odevzdali 5 303 tun oproti 4 727 tunám v roce 2014.

,,Nepopiratelnou zásluhu na letošních výsledcích má zpřísněný legislativní rámec vytvořený březnovou vyhláškou ministra životního prostředí,“ říká generální ředitel ELEKTROWIN a.s. Roman Tvrzník. Vyhláška účinně zamezila většině úniků vysloužilého elektra do ,,šedé zóny“ prostřednictvím sběren kovů. Zákon jim sice už dříve zakazoval  elektro vykupovat, ale teprve zákaz hotovostních plateb a následné přísné kontroly tuto praxi skutečně pomohly vymýtit.

,,Úniky“ v souladu se zákonem

Část vyřazených spotřebičů ovšem letos skončila mimo recyklační linky zcela v souladu se zákonem. ,,Stále více lidí se zapojuje do projektu Jsem zpět, který dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, s garancí bezpečného provozu, dále sloužit potřebným, a to dokonce aniž by za takový spotřebič museli cokoli zaplatit,“ vysvětluje Taťána Modlová, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu .

Pilotní fáze projektu začala už na sklonku roku 2014, kdy ELEKTROWIN zprostředkoval nabídku prvních použitých spotřebičů s garancí neziskovým organizacím věnujícím se obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí, spotřebiče putovaly do některých jeho Klokánků, kde slouží tetám a dětem při úklidu, vaření a podobných každodenních činnostech.

,,Zásadní podmínkou je, aby darované elektro nebylo zneužito k obchodní činnosti,“ zdůrazňuje Modlová. Pak je mohou příjemci získat zcela bezplatně. Teprve až definitivně doslouží, předají je k recyklaci.

Dárcovství nyní usnadňuje formulář na webových stránkách projektu, přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Servisní technik podle něj posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijede si pro spotřebič rovnou k dárci domů.

Nové kvóty přitvrdí požadavky

Zvyšování počtu spotřebičů odevzdaných k recyklaci má zásadní význam i pro plnění závazků České republiky vůči Evropské unii. Zatím plníme a dokonce překračujeme požadavek evropské směrnice, podle kterého se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy na každého obyvatele.

Už příští rok ale vstoupí v platnost nový způsob výpočtu těchto kvót. Česká republika bude muset zajistit sběr a recyklaci takového množství starého elektra, které odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektra, každý bychom tedy měli odevzdat k recyklaci něco přes sedm kilo.

Množství sebraných spotřebičů

  Rok 2015 Rok 2014
leden – březen 7 052 t 6 190 t
duben – květen 6 424 t 5 646 t
červen – září 12 721 t 10 261 t
říjen 3 537 t 2 934 t
CELKEM 29 734 t 25 031 t

 

ZDROJ: EnviWeb