Firma STEELMET

Historie společnosti STEELMET, s.r.o. sahá do roku 2000, od roku 2006 začala společnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, když bylo vytvořeno prvních 5 tzv. chráněných pracovních míst. Společnost tehdy působila v jedné menší pronajaté dílně a prováděla drobné demontážní práce zejména pro společnost KOVOSTEEL, s.r.o., v rámci demontáže vysloužilých elektrospotřebičů.

Společnost STEELMET zakoupila v roce 2009 100% podíl ve společnosti MESIT recyklace, chráněná dílna a od začátku roku 2010 působí všichni zaměstnanci těchto původně dvou společností společně pod jedním názvem STEELMET, s.r.o. v nových prostorách ve Starém Městě. Od 1.1.2010 se tedy datuje působení společnosti v dnešní podobě se stávajícím počtem zaměstnanců. Ke dni 31. 7. 2014 zaměstnává společnost celkem 71 zaměstnanců, z čehož je 61 zaměstnanců se zdravotním postižením, což tvoří více než 85% podíl z celkového počtu zaměstnanců.

Společnost se od počátku specializuje na recyklaci elektroodpadu. V oboru zpracování elektroodpadu patří k jedněm z největších zpracovatelů v rámci České republiky.